others

Triumphant
for Bandurria, piano and TAPE

Llaves 1.0

Quartet de cambra nº 1 Sonámbulo menguante
for clarinet, bassoon, 2 vibraphones and harp

Cuarteto de Bandurrias Monte Leonem
– La dansa del marsupial (flauta, oboe, fagot i guitarra)
– PINTIQUISÁURIDOS per a bandurria, oboe i piano/clave

Live Chat