others

Triumphant
for Bandurria, piano and TAPE

Llaves 1.0

Quartet de cambra nº 1 Sonámbulo menguante
for clarinet, bassoon, 2 vibraphones and harp

Cuarteto de Bandurrias Monte Leonem
– La dansa del marsupial (flauta, oboe, fagot i guitarra)
– PINTIQUISÁURIDOS per a bandurria, oboe i piano/clave
– Quatritarkus (Flauta, Saxo alt, percussió i guitarra)
– Quintitarkus (Bass clarinet, Horn in F, Viola, Percussió i guitarra)

Live Chat